Daugavpils pilsētas 5. pirmsskolas izglītības iestāde

Vīzija: mūsdienīga, efektīva, humāna pirmsskola.

Misija: pedagoģiskajam kolektīvam veidot iestādi par laikmetīgu pirmsskolas izglītības iestādi, kurā izglītojamie apgūst individualitātes veidošanos, Es apziņu, aug un mācās daudzfunkcionālā rotaļu vidē.

Pamatmērķis: Īstenot pirmsskolas izglītības satura programmu un sagatavot izglītojamos pamatizglītības apguvei skolā.

Uzdevumi:
1. Nodrošināt izglītojamā drošību un veselību.
2. Veidot izglītojamā “Es” apziņu, kuras pamatā ir izglītojamā rīcības, darbības, jūtu, vēlmju, interešu, radošo spēju apzināšanās un spēja izpaust sevi aktīvā darbībā, ievērojot vispārcilvēciskās vērtības.
3. Attīstīt katra izglītojamā fizisko un intelektuālo aktivitāti visās darbības un attīstošo darbību dažādajos virzienos, īpašu vērību veltot izglītojamo sensorajai un sajūtu attīstībai.
4. Rosināt izglītojamo interesi un veidot pozitīvu attieksmi pret apkārtējo pasauli, tās noteikumiem un parādībām.
5. Veicināt izglītojamo vecākus (aizbildņus) sadarboties ar iestādi.
6. Nodrošināt iestādes pedagoģisko darbinieku izglītību un pašizglītību pedagoģisko kompetenču paaugstināšanā.

Daugavpilī, pēc adreses Stāvā ielā 41, 1989.gada 1.novembrī Jaunforštadtē jaunajā bērnudārzā sāka skanēt laimīgas bērnu balsis – atvērās 5.pirmsskolas izglītības iestāde „Spārīte”. Iestādes projekts ir mūsdienīgs: lielas un gaišas spēļu istabas, siltas un maigas guļamistabas, skaista aktu zāle, tehniski aprīkota virtuve un citas telpas.
Apkārt ēkai ir lielas verandas ar spēļu vietām un daudzfunkcionālais sporta laukums.Iestāde atrodas lieliskā pilsētas rajonā blakus mežam, tāpēc bērniem ir iespēja būt tuvāk dabai. Netālu atrodas 16.vidusskola ar lielu sporta laukumu un peldbaseinu. Ir parks, bibliotēka, daudzstāvu ēkas.

Daugavpils pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestāde realizē Mazākumtautību pirmsskolas izglītības programmu (Izglītības programmas kods 01011121,( licence Nr. V-5632), Vispārējās pirmsskolas izglītības programmu (Izglītības programmas kods 01011111,( licence Nr. V-9128).


Stāvu, 41 Galina Golubeva 654-50497, 654-50494
654-50488

pii-5@inbox.lv


Работает на BetterDocs

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com
Copy link
Powered by Social Snap