Daugavpils pilsētas 4. speciālā pirmsskolas izglītības iestāde

Iestāde uzņem bērnus no 1,5 gadu vecuma pēc PMK atzinuma, saskaņā ar 13.10.2015. Ministru kabineta noteikumiem Nr.591.»Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi»

Iestādē darbojas 6 gupas:

 • «Saulīte»
 • «Zaķīši»
 • «Zvaigznītes»
 • «Kāpēcīši»
 • «Vāverītes»
 • «Pasaciņa»

 

Iestāde īsteno 8 mācību programmas:

1) „Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar somatiskām saslimšanām”.
Programmas kods 01015411.

2) „Mazākumtautību speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar somatiskām saslimšanām”.
Programmas kods 01015421.

3) „Mazākumtautību speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem”.
Programmas kods 01015521.

4)”Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem”
Programmas kods        01015511

5)  „Mazākumtautību speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem”
Programmas kods        01015621

6) „Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem”
Programmas kods        01015611

7) „Mazākumtautību speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar garīgās veselības traucējumiem”
Programmas kods        01015721

8) „Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar garīgās veselības traucējumiem”
Programmas kods        01015711

 

Pirmsskolas iestāde realizē  interešu izglītības  programmu:

 • angļu valodā «Journey to English»
 • datorprogrammēšanā «IT nākotnes skola»

 

Izglītojamais apgūst izglītības programmu līdz pamatizglītības programmas apguves sākšanai.
Izglītības programmas apguve nodrošina obligāto sagatavošanu pamatizglītības ieguvei.
Sešgadīgiem bērniem pirmsskolas izglītības pedagogi īsteno integrēto mācību programmu vai plāno atsevišķas rotaļnodarbības mācību satura jomu apguvei.

Iestāde organizē:

 • Individuālas logopēda konsultācijas
 • Koriģējošā vingrošana
 • Iestādes māsas ikdienas profilaktiski pasākumi
 • Bērnu veselību sistemātiski novēro ārsts

 

Izglītības programmas īstenošana tiek nodrošināta atbilstoši bērna spējām, individuālajai pieredzei un vajadzībām, sekmējot katra bērna attīstību. Mācību un audzināšanas process notiek bilingvāli, sākot ar jaunāko grupu.

 

Iestādē darbojas 6 grupas ar 5 dienu darba nedēļu.
Iestādes darba laiks:
Pirmdienās no plkst. 7:00 līdz plkst. 18:30
Otrdien, trešdien, ceturtdien, piektdien no plkst. 7:00 līdz plkst.18:00

 

Diennakts grupa:
Pirmdienās no plkst. 7:00 līdz piektdienās plkst. 18:00

Iestādē darbojas 6 gupas ar 5 dienu darba nedēļu.


VECĀKU SKOLA

KAPĒCĪŠU SKOLA

SPECIĀLISTU IETEIKUMI


Grupa «Saulīte»

Pirmsskolas izglītības skolotājas:
Olga Šļapkova
Jekaterina Borisjonoka

Aukle

Jeļena Orlovska


Grupa «Zaķīši»

Pirmsskolas izglītības skolotājas:
Diāna Ugorenko

Anita Smagare

Skolotājs — logopēds:

Nataļja Oparina-Valaine

Aukle:

Jeļena Miropoļska


Grupa «Zvaigznītes»

Pirmsskolas izglītības skolotājas:
Tatjana Ivanova

Laura Vucāne

Aukle:

Svetlana Leotjeva


Grupa «Kāpēcīši»

Pirmsskolas izglītības skolotājas:
Inna Zosiņeca
Natālija Pikina

Aukle:

Elvīra Maļuhina


Grupa «Vāverītes»

Pirmsskolas izglītības skolotājas:
Jeļena Simanoviča

Gaļina Kotova

Skolotājs — logopēds:
Nataļja Černihoviča

Aukle:

Ludmila Beļavska


Grupa «Pasaciņa»

Pirmsskolas izglītības skolotājas:
Jekaterina Sapune
Irīna Arhipova

Skolotājs — logopēds:
Olga Čapkeviča

Aukle:


ADMINISTRĀCIJA

IESTĀDES STRUKTŪRSHĒMA

Iestādes vadītāja:

Jekaterīna Jankovska

65421352

 

 

 
 

Ārsts:
Nadežda Kolosa

65423470

 

 

 

 
 

Pirmsskolas iestāžu un skolu māsa:

Ludmila Grigjane

65423470,
Mob.tel. 22334142

Vadītājas vietniece:

Sintija Geiba

Mob.tel. 22334142

Saimniecības vadītāja:

Inese Kovaļevska

 

Работает на BetterDocs

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com
Copy link
Powered by Social Snap